Privacy statement / AVG

Privacy Statement

Keukenhof van Holten en Twente, aan de Oranjestraat 4, 7451 CC in Holten | Langestraat 39, 7491 AA Delden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Keukenhof van Holten en Twente
Oranjestraat 4
7451 CC Holten
0548 – 363590
info@keukenhofvanholten.nl
www.keukenhofvanholten.nl
www.keukenhofvantwente.nl
www.keukenhofvantwente.nl
www.handgeschilderdekeukens.nl

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
Keukenhof van Holten & Twente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige informatie die u actief verstrekt tijdens het aanmaken van uw adresprofiel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keukenhofvanholten.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Keukenhof van Holten & Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U als klant te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Het afhandelen van uw bestelling
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Keukenhof van Holten & Twente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keukenhof van Holten & Twente) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Keukenhof van Holten & Twente gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Keukenhof van Holten & Twente dat uw gegevens goed zijn beveiligd en enkel door geautoriseerde personen binnen het bedrijf worden gebruikt en verwerkt. Uw gegevens worden door Keukenhof van Holten & Twente zolang als dat nodig is bewaart om onder andere service en dergelijke te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keukenhof van Holten & Twente deelt/verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keukenhof van Holten & Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keukenhof van Holten & Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keukenhof van Holten & Twente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keukenhofvanholten.nl.

Om er zeker van te zijn dat  het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Keukenhof van Holten & Twente wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keukenhof van Holten & Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@keukenhofvanholten.nl